Traditioner

Nedan beskrivs några av QM’s Traditioner.
QM’s ordspråk är: ENKLA MEN TJUSIGA!

Blidan

Blidan är en båt som egentligen heter Blidösund. Det är Stockholms enda kvarvarande ångbåt. Med denna båt åker QM den 14:e december. Där äter vi Jul-lunch dagen efter grodornas bal. Vi är fortfarande iklädda samma civila högtidsdräkt som på balen, d.v.s frack eller långklänning.

Inval

Invalet är en hemlig ritual som givetvis inte kan avslöjas här där ej invalda skulle kunna läsa om detta.

Klädsel

QM’s klädsel på vanliga fester ska vara röda och svarta kläder. Detta p.g.a att QM’s färger är rött och svart. På bal bäres däremot civil högtidsdräkt. På två fester får QM bära gul overall. Detta är på de fester som kallas A.K.F. och K.M.S.
Numera är dock dessa regler uppluckrade och QM använder overall på de flesta fester. Overall är ju ett så praktiskt festplagg. För att nu kunna skilja QM från resten av PrU så försökte P-O införa röd-svarta revärer på overallen. Detta kan numera endast ses på några gamlingars overaller.

Titlar

I QM använder vi oss av titlar för att veta vad en person har för arbetsuppgift, och så på ett snyggt sätt delegera ansvar.
Nedan beskrivs några av de viktigaste titlarna.

Q-Mästare:

Q-Mästaren är högsta chef i QM och har det yttersta ansvaret för att allt fungerar och att alla trivs.

Pub-Mästare:

Pub-Mästaren har ansvaret i puben och ser till så att denna fungerar.

Cermoni-Mästare:

Cermoni-Mästarna lagar mat åt QM på interna fester och sittningar.

Q-Musa:

Q-Musan har hand om bandet som spelar på puben, och ser till att de har det bra. Q-Musan ska också ansvara för bokning av banden.

QM-smisk:

QM-smiskets enda uppgift är att vara yngsta tjej. Men givetvis väntar vi oss att hon gör mycket mer än så.

Utmutning

En person som varit med i QM och gjort nytta där tillräkligt länge kan muta ut sig och därmed erhålla gamlingstatus med alla de privilegier detta innebär. Det går till så att man skaffar QM en snygg muta, samt att man ber om att få bli gamling nu. Ifall QM uppskattar mutan och tycker att personen ifråga har gjort ett bra jobb inom QM så upphöjes den nu utmutade till gamlingstatus.
Så gick det till för några år sen. Nu liknar denna cermoni mera invalet. Eftersom invalet är hemligt så kan nuvarande utmutningscermoni ej beskrivas i detalj.

Lekar

QM spelar inte Caps! Däremot så spelas Quarter. Detta var en regel vi förr i tiden försökte följa. Numera spelar QM dock Caps, med ofta oönskade resultat.
Nedan beskrivs reglerna för Quarter och Stöveln.

Quarter:

Deltagarna sitter runt ett bord. Som rekvisita behövs ett glas, en quarter och givetvis mycket öl. Har man ingen quarter så går det bra att använda en enkrona eller en gammal 50-öring eller ett mynt av liknande storlek. Glaset ska fyllas halvfullt med öl. Deltagarna kastar myntet med studs i bordet mot glaset. Om myntet hamnar i glaset får den som kastade välja vem som ska dricka. All öl i glaset dricks ur. Glaset fylles sedan på igen. Samme person kastar nu myntet igen. Om myntet missade glaset går turen vidare till nästa person.
Dessutom finns några specialregler. Om man bryter mot dessa får man som straff dricka ur glaset. Dessa är; man får inte peka, man får inte säga egennamn, man får inte svära.
För att göra det ännu roligare och ännu mer komplicerat så får den som lyckas träffa glaset tre gånger i rad hitta på en ny regel.

Stöveln:

För denna lek behöver man en tysk ölstövel samt en bar där man kan få tag i öl. Stöveln är från början full med öl. Varje deltagare tar i tur och ordning en klunk. Stövelns tå måste vara vänd framåt. Den person som drack näst sist innan stöveln blev tom får gå iväg till baren för att fylla på mera.

Pubar

Förr gällde följande regler för QM’s pubar. På den första puben för terminen så spelar Kårsdraget. På den sista puben för terminen så spelar PQ och filmen som visas ska vara en Bond film. Dessa regler gäller dock inte numera. Efter både första och sista puben så ordnas efterkör. Detta gäller fortfarande.

Lämna ett svar

In i dimman…