Osorterade Bunten

Denna bunt med bilder (144 stycken här på sex sidor) fanns i PrU-rummet när QMs verksamhet lades ned. Yngve fick med sig bilderna för att skanna in dem. De är nu återlämnade till PrU.

Kommentera

In i dimman…