Gamla bilder på gamlingar.del-2

Dessa bilder är ganska gamla.
Klicka på den bild Du vill se för att få se lite mera!

Kasquen Förfest Soffa Izaaq Helena

Fiol Meri Miki Squvalp

Gansters Mia Squvalp Lill-Tina Åsa

Kasquen Halsa Grodbal Grodbal Baren

Till Gamla bilder del-3

Tillbaka till Det enkla Foto-Albumet.
qm-camp